Terapiapalvelut

Terapiatyöskentely voi pitää sisällään erilaisia tehtäviä ja työmenetelmiä, mutta kaikissa tarjoamissani palveluissa keskustelulla on suuri rooli. 

Liikkeellistä työskentelyä voidaan yhdistää ns. perinteisimpiin työmenetelmiin asiakkaan toivomalla tavalla. Myös koko työskentely voi pohjautua tanssi- ja liiketerapiaan.

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.

- Albert Einstein

 


Yleisimpiä syitä hakeutua terapeuttiseen keskusteluun ja psykoterapiaan:

  • elämänkriisit ja menetykset

  • itsetuhoisuus

  • päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin liittyvät haasteet

  • masentuneisuus ja muut mielenterveyteen liittyvät asiat

  • syömishäiriöt

  • hyväksikäyttö ja/tai väkivallan kokemukset

  • oman tai läheisen jaksamisen ongelmat

Keskustelut ovat luottamuksellisia.