Kelan terapia

Tällä hetkellä en voi ottaa asiakkaita Kelan kuntoutuspsykoterapiaan! 

 

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16 - 67 -vuotiaille. Myös ratkaisukeskeistä psykoterapiaa on mahdollista saada Kelan avustamana. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä  yksilöpsykoterapioiden osalta.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on aina edesauttaa ihmisen kuntoutumista ja parantaa edellytyksiä opiskelu- ja/tai työelämään. Kelan tukeman psykoterapian saaminen edellyttää aina psykiatrin lausuntoa (3kk:n hoitosuhde ja hoito- tai kuntoutussuunnitelma pohjalla) ja useamman muun hoitomuodon kokeilua ennen tuettua terapiaa. Kela ei myöskään korvaa ensimmäisiä (max. kolme) terapiakäyntejä, jolloin asiakas tutustuu eri terapeutteihin.  Psykoterapiaprosessin aikanakin asiakkaalle jää maksettavaksi osa terapian hinnasta. 

Lue lisää Kelan sivuilta:  https://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia

Hinnasto (asiakkaan maksuosuus Kelan kuntoutuspsykoterapiasta):

Psykoterapia (yksilö) 27,40€

Tapaamisten kesto 45 minuuttia.