Ratkaisukeskeinen psykoterapia

 

Ratkaisukeskeinen psykoterapian ytimessä on asiakas ja hänen
toiveensa ja tarpeensa. Terapeutin ja asiakkaan suhde perustuu yhteistyölle;
asiakas on oman tilanteensa asiantuntija ja terapeutin roolina on kulkea
asiakkaan kanssa eri näkökulmissa ja auttaa tätä löytämään ratkaisuja
haluamaansa asiaan.

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä ongelmat tai niiden
taustalla olevat syyt eivät ole pääasioita, sillä niiden välillä ei välttämättä
nähdä olevan syy-seuraus -yhteyttä. Sen sijaan myönteisen tulevaisuudenvision ja
tavoitteiden asettaminen ovat oleellisempia.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu yksilö-, pari- ryhmä
- ja työyhteisötyöskentelyyn lapsista ikääntyviin.

Työmenelteminä käytetään mm.  asteikkokysymyksiä, poikkeuskysymyksiä,
tavoitekysymyksiä, ihmekysymys, selviytymiskysymykset ja voimavarakysymykset,
sekä erilaiset kirjalliset tai havainnointitehtävät, sekä ansionjakoon, uusien
näkökulmien etsimiseen ja edistyksen huomioimiseen liittyvät keskustelut.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytterapiaa, joten
tapaamisia on usein 1 - 10 kertaa. Tapaamisten määrä ja mahdollisten useampien
tapaamisten välinen aika riippuu asiakkaasta ja hänen toiveistaan (ks. kuitenkin
Kelan terapia).  Yksittäinen tapaaminen
kestää 45 -90 minuuttia.

Psykoterapian hinta on 91€/45min.