Tanssi- ja liiketerapia

Tanssi- ja liiketerapia on luovien terapioiden liikkeen ja toiminnan avulla. Tanssi- ja liiketerapia onkin tunneperäistä liikkeellistä viestintää, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa terapeutin ja asiakkaan välillä - tai ryhmään kuuluva kuntouttava terapiamuoto. Siinä käsitellään asiakkaan toivomia teemoja tanssin, liikkeen ja kehotyöskentelyn avulla.

Liike on universaali kieli; ja elämme tiiviisti kehossa joka ikinen päivä. Tanssi- ja liiketerapian lähtökohtana onkin kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, ja ajatus siitä, että kehon ja liikkeen kautta ihmisen kokemusmaailma (myös ennen puhutun kielen kehittymistä koettu) on mahdollista tavoittaa moniulotteisemmin. Ihmisen psyykkinen ja fyysinen puoli nähdään olevan yhteydessä toisiinsa ryhmässä ryhmäläisten välillä. 

Suomen Tanssiterapiayhdistyksen mukaan tanssiterapiassa keskitytään: 

  • Oman kehollisuuden hahmottamiseen ja hyväksymiseen sekä kehonkuvan parantamiseen
  • Kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen
  • Kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen
  • Omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen

Terapeutin rooli on olla kanssaliikkuja, havainnoija, kuuntelija, peili. Terapiaprosessi on turvallinen ja luottamuksellinen paikka tutustua kehoonsa, ja sen kantamiin muistoihin ja viesteihin.

Hinnasto:

Yksilöterapia: 118€/ 60 minuuttia (sis. alv. 0 %)

 

Kuvagalleria: Tanssi- ja liiketerapia

Kuvagalleria on tyhjä